HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelserne er for HR for soloselvstændige primært relevant for tilmeldte til Sparringsnetværk for soloselvstændige, hvor der opkræves et commitment-depositum. (Da betalingssystemet også varetager andre produkter, ydelser og projekter, skal de generelle handelsbetingelser også anføres).

Disse handelsbetingelser omfatter ydelser, produkter/onlineprodukter, abonnementer og tjenester udbudt af Bettina Skårup, via hr-for-soloselvstaendige.dk - herunder opkrævning af commitment-depositum - og via bettinaskaarup.dk, CVR nr. 31965636, Skovbovænget 119, 2750 Ballerup, mail@hr-for-soloselvstaendige.dk eller bettina@hr-for-soloselvstaendige.dk, bsk@bettinaskaarup.dk eller bettina@skarup.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, med post, som fysiske forløb, netværk, kurser, 1:1-møder (enten fysisk eller online) eller på arrangementer.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms medmindre andet er angivet. Der opkræves moms, med mindre andet er angivet.

Fysiske workshops, kurser og events:
Der gives som udgangspunkt ikke ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Bettina Skårup.

Digitale produkter, workshops, kurser og abonnementer:
Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter, medmindre andet er angivet.

Der er ikke fortrydelsesret på online/digitale produkter, medmindre andet er angivet.

Ved køb af online/digitale produkter, sker leveringen som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Nogle onlineprodukter/onlinekurser modtages ikke lige efter en betaling, men frigives først på en bestemt dato eller i etaper. I så fald er det noteret på salgssiden.

For det commitments-depositum der opkræves i forbindelse med Sparringsnetværk for soloselvstændige via https:/hr-for-soloselvstaendige.dk gælder, at tilmeldingen er bindende, når betalingen er gennemført. Beløbet tilbagebetales efter endt forløb, men kan dog alene tilbagebetales, hvis deltageren har gennemført hele processen i form af fire netværksmøder.

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket sendes per e-mail.

Du kan når som helst opsige dit betalings-abonnement, med mindre andet er angivet, ved at skrive til enten bsk@bettinaskaarup.dk eller bettina@skarup.dk [vælg venligst den mail, der står som afsender på dit produkt/ydelse].
Opsigelsen af et abonnement træder i kraft efter 2-3 hverdage og derefter vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Opsiges der midt i en periode, gælder opsigelsen pr dags dato, men der tilbagebetales ikke en difference. Allerede udsendte fakturaer skal endvidere også stadig betales.

Rettigheder:
Alle rettigheder til alle typer digitale produkter, online kurser og webinars, fysiske kurser, online workshops og webinars, fysiske workshops og events, herunder materialer, power point præsentationer, arbejdsark/worksheets og lign., der er omdelt eller indgår på disse, tilhører Bettina Skårup - all rights reserved. Ved køb at eller ved tilmelding til hhv. Årshjulet for soloselvstændige eller Sparringsnetværk for soloselvstaendige på hr-for-soloselvstaendige.dk opnås licens til at benytte det købte/leverede produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er strafbart at distribuere materialet videre, hvis ikke det fremgår klart, at det må deles. (PS. Du må gerne dele tilbuddene på hr-for-soloselvstaendige.dk)

Aftaler om sparring, rådgivning, mentoring og coaching er bindende (1:1):
Da jeg ikke har mulighed for at tage en anden kunde, hvis du skulle aflyse med kort varsel, er vores aftale bindende og din betaling refunderes ikke. Hvis du får behov for at flytte vores aftale til en anden dato, kan dette gøres indtil 48 timer før start. Sker det senere end 48 timer før, faktureres den fulde pris.

Ved aftaler om forløb, hvor der indgår flere gange 1:1-sparring, -rådgivning, -mentoring eller -coaching, skal forløbet være gennemført inden for 6 måneder, med mindre andet er anført, eller andet aftales i forbindelse med købet.

Hvis jeg aflyser en aftale om sparring, rådgivning, mentoring og coaching (1:1):
Skulle jeg blive nødsaget til at aflyse vores aftale(r) får du straks besked. Hvis der mod forventning ikke kan findes en anden dato til afholdelse af vores session(er), får du naturligvis det fulde beløb retur.

Projektsamarbejder:
Ved indgåelse af aftale om længerevarende projektsamarbejder aftales samarbejdsbetingelserne, herunder bl.a. opgavebeskrivelse, tidsplan, pris og betalingsplan, særskilt i forbindelse med indgåelse af en samarbejdsaftale på det specifikke projekt.

Ansvar:
Ved et samarbejde med Bettina Skårup hvor du modtager sparring, rådgivning, mentoring, coaching, undervisning eller anbefalinger, og ved brug af værktøjer og metoder fra projektet HR for soloselvstændige er du selv fuldt ud ansvarlig for, hvordan du efterfølgende vælger at arbejde videre med det og hvordan (og om) du vælger at implementere det, og du er selv fuldt ud ansvarlig for de resultater du opnår. Bettina Skårup kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab eller skade som følge deraf.

Fortrolighed:
Informationer og oplysninger om din virksomhed eller teknologi (der ikke i forvejen er offentligt tilgængelige), som deles i forbindelse med et samarbejde, er naturligvis fortroligt, og vil aldrig blive delt med tredjepart. Ligeledes deles det heller ikke med tredjepart, at du eller din virksomhed har købt en ydelse eller et produkt (se dog også privatlivspolitikken, hvoraf det fremgår, at jeg er kan videregive og modtage info til og fra de leverandører, jeg har indgået databehandleraftale med, fx i forbindelse med dit køb af ydelse eller produkt (Fx Easy Me og Stripe, hvis systemer bl.a. sikrer betalinger, fakturaer, nyhedsbrevslister og deltagerlister).

Ved deltagelse i et Sparringsnetværk for soloselvstaendige vil dit navn og kontaktinformationer (typisk navn, mail, telefonnummer, website og branche) blive delt med den netværksgruppe, du deltager i. Kommunikationen kan her foregå via emails, via omdelte/omsendte dokumenter, ved fysisk fremmøde samt på onlinemøder.

I forbindelse med indgåelse af 1:1-samarbejder eller samarbejder i projekter aftales nærmere vedr. fortrolighed, da der dels kan foreligge krav om, at samarbejdet og udvalgte resultater skal deles med offentligheden, hvis der er givet projektmidler fra offentlig myndighed eller private/offentlige fond eller puljer. Endvidere kan du eller din virksomhed have interesse i, at jeg fx omtaler virksomheden i relation til en case, i et nyhedsbrev, i et testimonial eller lign. I så tilfælde vil du eller din virksomhed altid blive bedt om et tilsagn hertil.

Accept af handelsbetingelser og vilkår:
Ved at anvende viden og indhold fra Bettina Skårup, herunder tilmelding af ydelserne på hr-for-soloselvstaendige.dk eller ved at indgå enhver form for samarbejde accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.