Elsker du at være selvstændig?

Men glemmer du nogle gange din egen trivsel?

God selvledelse for soloselvstændige

Næsten alle selvstændige og iværksættere kender til alt for lange arbejdsdage, for mange arbejdsnætter, lidt for lidt søvn, work-life ubalance, manglende investeringer i egen kompetenceudvikling eller manglende ledelse af ens eget arbejdsmiljø.

Lyder det genkendeligt? Så gør noget ved det NU!

Mockup af alle forsiderne - uden tekst - stor

Tilmeld dig
Årshjulet for (solo)selvstændige
og få kvartalsvise værktøjer, der vil inspirere dig til at skabe det arbejdsliv, du ønsker - med frihed, fritid og god selvledelse.

Det koster dig ikke noget! Velliv Foreningen har nemlig bevilget støtte til at udvikle forløbet.

Pssst... Små partnervirksomheder og iværksættervirksomheder kan også få stor glæde af værktøjet!

Du drømte helt sikkert om friheden, da du startede din egen virksomhed, og glæder dig måske også hver dag over, at du ikke har en chef, der kan blande sig.

Men måske savner du indimellem en god og opmærksom leder, der tager ansvar? Måske har du aldrig helt fået knækket koden til, hvordan der bedst kan tages hånd om dig og din trivsel - når nu, der kun er dig til at træffe alle beslutningerne og håndtere alle opgaverne?

'God selvledelse for soloselvstændige' er et tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til at tage ansvar for at skabe god trivsel i din egen virksomhed – altså god trivsel for dig selv!

God selvledelse for soloselvstændige er samtidigt et tilbud, der giver dig mulighed for at forebygge, at du – på et uventet tidspunkt – går ned med flaget, fordi du arbejder forkert, for meget eller for længe, alt imens du nedprioriterer din egen sundhed.

3 gode grunde til at tilmelde dig ...

1. Du modtager kvartalsvis en række målrettede og fokuserede refleksions- værktøjer, der på en enkel måde bidrager til, at du får taget handling.

2. Du får en fast struktur, hvor du får sat fokus på dit eget arbejdsmiljø og derigennem kan tage et professionelt ansvar for din egen trivsel.

3. Du får et velment spark bagi, så du fremover kan blive den gode leder, du selv ønsker dig. Én gang for alle får du truffet beslutning om, at tage vare på dig selv i dit arbejdsliv.

Og den er god nok...

Det koster dig ikke noget!

... og det gør det ikke, fordi Velliv Foreningen har bevilget støtte til at udvikle tilbuddet.

 

God selvledelse for soloselvstændige

består af følgende tilbud ...

Års-
hjulet

Årshjulet for soloselvstændige består af en række værktøjer og metoder, der kan bidrage til du skaber - og vedligeholder - en virksomhed med god selvledelse og god trivsel. Du modtager disse i din mailbox.

Du får en række værktøjer, som både har fokus på at skabe en glad og fokuseret arbejdsdag og give dig hints og hacks, der kan understøtte handling i hverdagen. Samtidigt får du, som del af forløbet, inspiration - og en venlig reminder, så du husker at få arbejdet med værktøjerne. Ingen indsats skaber jo nok ikke den ønskede værdi...

Er I 2-3-4 partnere i virksomheden, kan I også tilmelde jer. Så sikrer I jer, at I husker at få sat jeres fælles samarbejde, kompetenceudvikling, ledelse og egen trivsel på dagsordenen - og der bliver 'indkaldt' til møderne for jer.

*

Følgende indgår fast i Årshjulet:

Modul 1: Hold MUS med dig selv (eller din faste sparringspartner).

Modul 2: Sådan sætter du fokus på din egen kompetenceudvikling.

Modul 3: Opprioriter både dit fysiske og mentale arbejdsmiljø.

Modul 4: Tag ansvar - for din egen frihed, fritid og for god selvledelse.

*

Formålet med Årshjulet er at skabe gode anledninger til, at du som soloselvstændig tager et professionelt ansvar for at have en glad hverdag i egen virksomhed. Det vil bidrage til, at du skaber en sund og levedygtig virksomhed, hvor lederen (= dig) både husker at sælge og levere gode ydelser, men også husker at sætte fokus på god selvledelse, arbejdsglæde og faglig udvikling.

*

Tilmeld dig via tilmeldingsformularen (0 kr.) Og du vil hvert kvartal modtage et af de fire værktøjer og metoder. Samtidigt fungerer processen som en venlig og målrettet reminder om, at du løbende skal tage ansvar for at skabe dig et godt og sundt arbejdsliv - med fokus på frihed, fritid og god selvledelse.

SPARRINGS-NETVÆRK

SPARRINGSNETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE

I et Sparringsnetværk indgår du i et forpligtende fællesskab sammen med andre soloselvstændige. I fællesskabet tager I ansvar for at skabe det arbejdsliv, som I hver især drømmer om.

Der er siden opstart i foråret 2022 blevet  tilbudt 'frie' pladser til solo-virksomhedsejere, og der er nu kun to pladser tilbage.

Vi er pt. i gang med at starte sidste netværksgruppe op vi som et Online-netværk på tværs af landet. Vil du med, så kontakt mig asap.

Erfaringerne fra de første grupper er supergode. Hold dig ikke tilbage!

Sparringsnetværkene etableres enten som et netværk, der mødes fysisk eller/og online i faciliteret og fortroligt rum online.

*

I et forpligtende fællesskab støtter deltagerne hinanden i at tage et professionelt ansvar for virksomheden, herunder at sikre god trivsel i egen virksomhed.

Vi har naturligvis også fokus på driften af din virksomhed og tror på, at god trivsel skaber bedre forretning, ligesom en god forretning  bidrager til bedre trivsel.

*

Opstartsprocessen er på fire møder og faciliteres af professionel konsulent. Deltagerne selv er med til at vælge fokus. Samtidigt henter vi også inspiration fra deprocesser, som der indgår i Årshjulet for soloselvstændige, koblet med både erfaringsudveksling, gensidig sparring og en fælles vilje til handling.

*

Datoerne for møderne finder du her.

Husk, der er kun få pladser tilbage nu!

God selvledelse for soloselvstændige udbydes i samarbejde med Foreningen Danske Soloselvstændige.

Danske-soloselvstaendige

»Som soloselvstændig ved man jo godt, at man skal huske at holde fri, tage frokostpauser og sørge for, at arbejdsomgivelserne er gode. Imidlertid bliver det ofte overskygget af udførelsen af og jagten på opgaver.«

»Som soloselvstænding gennem mange år, er trivsel på arbejdspladsen noget man burde have meget mere fokus på, netop på grund af fraværet af kolleger og ledelse. Det er der hårdt brug for.«

»Som soloselvstændig er projektet virkelig relevant for mig. Som de fleste andre soloselvstændige ved jeg, hvordan alle arbejdstimer nemt kan forsvinde ind i drift og opgaver, mens det strategiske overblik og egen trivsel forsømmes.«

»Det er et koncept jeg som soloselvstændig forventer at få meget stor gavn af. Netop det med at fokusere på HR i ‘eget hus’ kan være en stor udfordring som selvstændig.«

Kontakt

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Har du spørgsmål eller gode forslag, kan du kontakte os via ovenstående kontaktformular. Tjek gerne FAQs nederst på siden for inden.

Om God ledelse for soloselvstændige

God ledelse for soloselvstændige er udviklet som led i projektet God trivsel på arbejdspladsen for soloselvstændige virksomheder, der har modtaget støtte fra Vellivforeningen. Undervejs udvikles der flere værktøjer og tilbud, og du er til enhver til velkommen til at bidrage med forslag og idéer.

God ledelse for soloselvstændige udbydes i samarbejde med Foreningen Danske Soloselvstændige.

Ansvarlig for projektet er facilitator, rådgiver, netværksekspert, mentor og coach, Bettina Skårup, der på 15. år driver solo-virksomheden Net-Work.dk (tidligere bettinaskaarup.dk) Derigennem kender hun til både udfordringerne og mulighederne i at tage ansvar for egen trivsel. Både via selvledelse, men bestemt også i fællesskaber sammen med gode sparringspartnere.

Bettina Skårup

FAQ om Årshjul for soloselvstændige

Du kan tilmelde dig Årshjulet for soloselvstændige her:

FAQ om Sparringsnetværk for soloselvstændige